KINETIC REACTOR Lab Tests 5

VODNI KAMEN

LABORATORIJSKI TESTI KINETIC REACTOR

As said Kinetic Reactors are “producing” 100/100 of aragonite crystalline structure of scale, when CaCO3 precipitates from water. LABORATORY TESTS KINETIC REACTOR shows Aragonite structure can be easily sedimented due to the physical form of powder.

Testi kalcinacije z Ramanovo tehniko so bili izvedeni na Tehnični Univerzi v Munchnu (TUM):

ODSTRANJEVANJE KRISTALNE STRUKTURE CaCO3
Rezultati TUM München

ANORGANSKI ELEMENTI

Uradni rezultati proizvodne različice KR-T za težke kovine

Vzorčna voda

KINETIC REACTOR Lab Tests 3

KINETIC REACTOR Lab Tests 3

Voda obdelana s Kinetic reaktorjem

KINETIC REACTOR Lab Tests 4

KINETIC REACTOR Lab Tests 4

MIKROBIOLOGIJA

Opravljeni so bili mikro biološki testi (tako Bactiquant-BQ parametri, kot tudi ostali predpisani bakterijski testi). V nadaljevanju nekaj rezultatov izvedenih testov. Prosimo upoštevajte, da ne gre za uradno izjavo o mikrobioloških zmožnostih KR-T.

Bactiquant vodni testi so namenjeni določanju splošne onesnaženosti vode z bakterijami. Rezultati za vodni vir lokalne skupnosti, ki ne uporablja nobenega procesa obdelave vode:

KINETIC REACTOR Lab Tests 1

Vzorčna voda

KINETIC REACTOR Lab Tests

KINETIC REACTOR Lab Tests

Voda obdelana s Kinetic reaktorjem

KINETIC REACTOR Lab Tests 2

KINETIC REACTOR Lab Tests 2

Rezultati kažejo, da je KR-T sposoben zagotoviti mikrobiološko skladnost s predpisi!
Nadaljevali bomo s testiranjem in izboljšavami