ČISTA VODA ZA VSE POTREBE IN PRILOŽNOSTI


KR-PACK je centralni sistem obdelave vode, namenjen profesionalni uporabi in zahtevnim potrošnikom za oskrbo stavb in bivalnih prostorov ter proizvodnih in storitvenih dejavnosti s kakovostno vodo. KR-PACK centraliziran odprt sistem, ki poleg vseh sposobnosti, ki jih ponuja Kinetični reaktor na pipi, omogoča tudi sedimentacijo elementov in delcev v vodi, ki jim z uporabo kinetične tehnologije ob izločanju iz vode določimo drugačno strukturo (aragonitna kristalna struktura kalcijevega karbonata namesto kalcita) ali pa jih nevtraliziramo (težke kovine) oz. jih razgradimo (organski polutanti). KR-PACK ni filtrirna naprava, ki bi zahtevala zamenjave filtrskih vložkov in obsežne vzdrževalne posege. KR-PACK zahteva le redno periodično čiščenje sedimentov v posodi. Priporočamo pa vam, da zaradi neželenih učinkov, ki jih lahko povzročajo neustrezne notranje instalacije, pipe in druge izlive vode opremite s KR-T reaktorji za kvalitetno pitno vodo iz pipe.

Scale prevention

Omejuje nalaganje vodnega kamna

KINETIC-Reactor Heavy metals neutralization

Nevtralizira težke kovine

KINETIC-Reactor Chlorine efficiency increase with its reduction

Povečuje učinkovitost klora in zmanjšuje njegovo prisotnost v vodi

KINETIC-Reactor Overall bacteria reduction

Zmanjšuje število bakterij v vodi

KINETIC-Reactor Biofilm prevention

Preprečuje nastanek biofilma v pipah

KINETIC-Reactor Water saving

Prihranek vode

KINETIC REACTOR KRPACK-01

O IZDELKU

KR-PACK je opremljen s fiksnimi reaktorji tipa KR-T Pro v baterijski izvedbi, kar omogoča pretoke vode do 2400 l na uro. Življenjska doba KR-T Pro reaktorjev je 6 mesecev, zamenjavo lahko opravite sami. Za osnovo sistema smo izbrali najboljše sodelavce – družbo WILO. Kot opcijo ponujamo možnost preklopa na deževnico in njeno obdelavo. KR-PACK je opremljen s filtrom delcev na vhodu v napravo  in ekspanzijsko posodo.

NAMESTITEV


Zaradi visokih standardov, ki jih zasledujemo pri uporabi Kinetična tehnologija, smo predpisali tudi minimalne pogoje za postavitev oz. vgradnjo in vzdrževanje KR – PACK. Priporočamo, da napravo inštalira le pooblaščen in strokovno usposobljen monter/serviser.

Osnovni pogoji za postavitev KR – PACK so:

Prostor, ki preprečuje možnosti razvoja bakterij in drugih mikroorganizmov.
Prezračevanje (KR – PACK izloča CO2 in druge pline iz vode).
Priklop na elektriko.
Možnost odliva vode za čiščenje sedimentacijske posode in kot varnostni odliv.