Nova nagradna igra za KINETIC REACTOR marec 2020 #ostanidoma #vsebodobro

PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI Nova nagradna igra za KINETIC REACTOR marec 2020 #ostanidoma #vsebodobro

J in P d.o.o., Ljubljanska c. 4A 1296 Ivančna Gorica  (v nadaljevanju: Organizator) organizira nagradno igro.

Vsebina in potek nagradne igre

Ali ste že tudi vi postali pravi mali šef medtem, ko ste doma in opazujete starše pri vsakodnevnem pripravljanju hrane? Mi z veseljem ob nedeljah gledamo oddajo @malisefslovenije in se včasih od tekmovalcev celo starši kaj naučimo 😉

Veseli bomo kakšnega vašega družinskega recepta ali ideje za jed, ki jo pripravljate zdaj, ko ste doma. Jed naj vsebuje vodo. Prosite starše, da jo zapišejo v komentarju in mogoče boste ravno vi tisti, ki mu pošljemo našo jekleničko 💧#kineticreactor #cistavoda Izžrebamo naslednjo nedeljo. Do takrat pa vam želimo, da ostanete doma, zdravi in dober tek seveda 👨‍🍳 #delizmano #recept #malisef #nagradnaigra

Nagradna igra ni povezana z Ig in Fb. Nagrada je ena.

Nagrada

1x JEKLENIČKA KINETIC REACTOR 

Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se začne in se zaključi dne 5.4.2020  ob 17h

Pogoji za sodelovanje

Udeleženec nagradne igre je lahko vsaka fizična oseba, ki bo ob pričetku nagradne igre izpolnila vse navedene zahteve:

1.

  • je državljan Evropske unije
  • ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji
  • je dopolnila najmanj 18 let.

Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri, sodelujoči soglaša z vsemi pogoji v zvezi z nagradno igro.

Zaposleni in študentje, ki delajo pri Organizatorju nagradne igre in osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre in njihovi ožji družinski člani (zakonec oz. oseba, s katero zaposleni živi v zunajzakonski življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji zaposlenega) ne morejo sodelovati v nagradni igri.

Nagradno žrebanje

Nagradno žrebanje bo izvedeno najkasneje v roku 1 tedna po izteku nagradne igre v poslovnih prostorih Organizatorja, na Ljubljanski cesti 4a, Ivančna Gorica,  in ne bo javno. Izvedeno bo po načelu naključnega žreba vseh sodelujočih v nagradni igri, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje, nagrado pa prejme: prvi naključno izžrebani udeleženec.

Poleg nagrajenca bo izžreban tudi rezervni nagrajenec. V kolikor prvi izžrebani nagrade ne bo sprejel, se bo le-ta prenesla na rezervnega nagrajenca, o čemer bo slednji takoj pisno obveščen.

Če komisija ugotovi, da izžrebani ne izpolnjuje vseh pogojev za sodelovanje v nagradni igri, žreb razveljavi in izvede nov žreb.

Žreb in podelitev nagrade bo opravila in nadzorovala komisija, ki jo sestavljata dva predstavnika Organizatorja nagradne igre, ki bosta o rezultatu žrebanja sestavila zapisnik.

Zapisnik o podeljeni nagradi in nagradni igri se hrani pri Organizatorju nagradne igre. Rezultati nagradne igre so dokončni in pritožba nanje ni možna. Nagrajenec bo objavljen na spletni strani Organizatorja.

Obvestilo nagrajencu in prevzem nagrad


Nagrajenec bo o nagradi obveščen po elektronski pošti in/ali telefonski številki najkasneje v dveh delovnih dneh po opravljenem žrebanju. Organizator pošlje obvestilo na elektronski naslov nagrajenca in/ali stranko obvesti po telefonu na telefonsko številko, pri čemer ne prevzema nikakršne odgovornosti, če sta elektronski naslov ali telefonska številka napačna ali nepopolna.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

  • nagrajenec izrecno pisno izjavi, da nagrade ne želi prejeti.

Zasebnost in varstvo podatkov

Nagrajenec v nagradni igri Organizatorju dovoljuje objavo svojega priimka in imena ter fotografijo na spletni strani organizatorja za obdobje treh mesecev.

Udeleženec  nagradne igre dovoljuje, da Organizator, kot upravljavec zbirke osebnih podatkov, vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov udeležencev nagradne igre skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86/2004 s spremembami) (v nadaljevanju: »Zakon«). Zbirka osebnih podatkov udeležencev nagradne igre obsega naslednje osebne podatke:

  • priimek in ime
  • številko mobilnega telefona
  • naslov
  • elektronski naslov

Organizator se zavezuje, da bo varoval zaupnost posredovanih osebnih podatkov in jih brez izrecnega dovoljenja udeleženca nagradne igre ne bo hranil, obdeloval, uporabljal niti posredoval tretjim osebam. Pridobljene osebne podatke bo Organizator varoval in uporabljal v skladu z Zakonom ter samo za namen izvedbe nagradne igre.

Organizator se zavezuje vse osebne podatke pridobljene na podlagi te nagradne igre, trajno izbrisati/uničiti v roku 3 mesecev po objavi nagrajenca nagradne igre.

Druge določbe

Nagrajenec nima pravice zahtevati drugačne nagrade kot je navedena v teh pravilih. Nagrada ni prenosljiva in je ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. V skladu z Zakonom o dohodnini je, glede na vrednost nagrade, nagrajenec dolžan predložiti davčno številko. Akontacijo dohodnine v znesku 25 % od bruto vrednosti nagrade krije Organizator nagradne igre. Organizator nima nikakršnih dodatnih obveznosti iz naslova morebitnega doplačila ali vračila dohodnine na podlagi nagrajenčeve letne dohodninske odmere.

Za razlago teh pravil sodelovanja v nagradni igri sta pristojna člana komisije Organizatorja. Odločitev Organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Pravila pričnejo veljati s pričetkom nagradne igre, to je s 29.3.2020.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil sodelovanja v nagradni igri, če to zahtevajo razlogi tehnične ali poslovne narave. O spremembah pravil sodelovanja v nagradni igri bo Organizator sodelujoče v nagradni igri obvestil na svoji spletni strani.

Ljubljana, dne 29.3.2020

 

J in P d.o.o.,

Direktor Dragan Jeremić

CUSTOMER SUPPORT

+386 (0) 31 528 515

Explore
HEAD OFFICEPro use

InnTe, inovativne tehnologije d.o.o.
Cesta na postajo 74,
1351 Brezovica pri Ljubljani
Slovenia

pro@kinetic-reactor.com

+386 (0) 41 712 190

HEAD OFFICE

J in P d.o.o.
Ljubljanska cesta 4a,
1295 Ivančna Gorica – SI

Technical support

info@kinetic-reactor.com
+386 (0) 31 528 515

Privacy Preference Center