20-ga junija bo po nekaterih trgovskih centrih, kjer prodajajo Kinetic reactor po Sloveniji, potekala promocija s finalistkami Miss Earth Slovenija 💙 

Promocije bodo potekale 20.6.2020 v Merkurjevih in BAUHAUS centrih od 10h do 18h >> 

 1. MERKUR BTC-LJ
 2. MERKUR CELJE 
 3. MERKUR IZOLA
 4. MERKUR SLOVENJ GRADEC
 5. BAUHAUS RUDNIK-LJ
 6. BAUHAUS BTC -LJ
 7. BAUHAUS MARIBOR
 
Promocija in PR akcija bo s tekmovalkami/finalistke Miss Earth Slovenije 2020, ki bodo med seboj tekmovale katera dobi več izpolnjenih anketnih listov glede “znanja in zanimanja” o pomembnosti vode. Z izpolnitvijo anketnega lista ankentiranci sodelujejo v nagradni igri, za Kinetic reactor shower-tuš ročko. Na ta dan promocije v Merkurju ali Bauhausu, ob nakupu dveh kinetic reactorjev, prejmejo stranke gratis jekleničko za vodo. 

NAGRADNA IGRA KINETIC REACTOR v sodelovanju Miss Earth Slovenije junij 2020

PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI v sodelovanju Miss Earth Slovenije 2020

J in P d.o.o., Ljubljanska c. 4A 1296 Ivančna Gorica  (v nadaljevanju: Organizator) organizira nagradno igro.

Vsebina in potek nagradne igre

Organizator je pripravil nagradno igro v sodelovanju z Miss Earth dogodkom dne 20.6.2020 po prodajnih mestih po Sloveniji. S pravilno in popolno izpolnjenim anketnim listom na ta dan sodelujete v nagradni igri za KINETIC REACTOR SHOWER, ki je naš najnovejši izum. To je tuš ročka z že vgrajenim kinetic reactorjem.  S podpisom anketnega lista potrjujete sodelovanje v nagradni igri in se strinjate z uporabo svojih podatkov v ta namen.

Nagrada

1x KINETIC REACTOR SHOWER

Trajanje nagradne igre
Nagradna igra se začne in se zaključi dne 20.6.2020 od 10h do 18h

Pogoji za sodelovanje

Udeleženec nagradne igre je lahko vsaka fizična oseba, ki bo ob pričetku nagradne igre izpolnila vse navedene zahteve:

–             je državljan Evropske unije;

–             ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;

–             je dopolnila najmanj 18 let.

 1. izpolni anketni obrazec na promociji z Miss Earth Slovenije 2020 v eni izmed poslovalnic :
 2. je v celoti in pravilno izpolnila pisni registracijski anketni obrazec v papirni obliki z naslednjimi podatki:

–             ime in priimek;

–              naslov,

–             elektronski naslov;

–             telefonska številka mobilnega telefona.

Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri, sodelujoči soglaša z vsemi pogoji v zvezi z nagradno igro.

Zaposleni in študentje, ki delajo pri Organizatorju nagradne igre in osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre in njihovi ožji družinski člani (zakonec oz. oseba, s katero zaposleni živi v zunajzakonski življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji zaposlenega) ne morejo sodelovati v nagradni igri.

Nagradno žrebanje

Nagradno žrebanje bo izvedeno v roku 1 tedna po izteku nagradne igre v poslovnih prostorih Organizatorja, na Ljubljanski cesti 4a, Ivančna Gorica,  in ne bo javno. Izvedeno bo po načelu naključnega žreba vseh sodelujočih v nagradni igri, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje, nagrado pa prejme: prvi naključno izžrebani udeleženec.

Poleg nagrajenca bo izžreban tudi rezervni nagrajenec. V kolikor prvi izžrebani nagrade ne bo sprejel, se bo le-ta prenesla na rezervnega nagrajenca, o čemer bo slednji takoj pisno obveščen.

Če komisija ugotovi, da izžrebani ne izpolnjuje vseh pogojev za sodelovanje v nagradni igri, žreb razveljavi in izvede nov žreb.

Žreb in podelitev nagrade bo opravila in nadzorovala komisija, ki jo sestavljata dva predstavnika Organizatorja nagradne igre, ki bosta o rezultatu žrebanja sestavila zapisnik.

Zapisnik o podeljeni nagradi in nagradni igri se hrani pri Organizatorju nagradne igre. Rezultati nagradne igre so dokončni in pritožba nanje ni možna. Nagrajenec bo objavljen na spletni strani Organizatorja.

Obvestilo nagrajencu in prevzem nagrad

Nagrajenec bo o nagradi obveščen po elektronski pošti in/ali telefonski številki najkasneje v dveh delovnih dneh po opravljenem žrebanju. Organizator pošlje obvestilo na elektronski naslov nagrajenca in/ali stranko obvesti po telefonu na telefonsko številko, pri čemer ne prevzema nikakršne odgovornosti, če sta elektronski naslov ali telefonska številka napačna ali nepopolna.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • nagrajenec izrecno pisno izjavi, da nagrade ne želi prejeti.

Zasebnost in varstvo podatkov

Nagrajenec v nagradni igri Organizatorju dovoljuje objavo svojega priimka in imena ter fotografijo na spletni strani organizatorja za obdobje treh mesecev.

Udeleženec  nagradne igre dovoljuje, da Organizator, kot upravljavec zbirke osebnih podatkov, vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov udeležencev nagradne igre skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86/2004 s spremembami) (v nadaljevanju: »Zakon«). Zbirka osebnih podatkov udeležencev nagradne igre obsega naslednje osebne podatke:

 • priimek in ime;
 • številko mobilnega telefona;
 • naslov;
 • elektronski naslov.

Organizator se zavezuje, da bo varoval zaupnost posredovanih osebnih podatkov in jih brez izrecnega dovoljenja udeleženca nagradne igre ne bo hranil, obdeloval, uporabljal niti posredoval tretjim osebam. Pridobljene osebne podatke bo Organizator varoval in uporabljal v skladu z Zakonom ter samo za namen izvedbe nagradne igre.

Organizator se zavezuje vse osebne podatke pridobljene na podlagi te nagradne igre, trajno izbrisati/uničiti v roku 3 mesecev po objavi nagrajenca nagradne igre.

Druge določbe

Nagrajenec nima pravice zahtevati drugačne nagrade kot je navedena v teh pravilih. Nagrada ni prenosljiva in je ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. V skladu z Zakonom o dohodnini je, glede na vrednost nagrade, nagrajenec dolžan predložiti davčno številko. Akontacijo dohodnine v znesku 25 % od bruto vrednosti nagrade krije Organizator nagradne igre. Organizator nima nikakršnih dodatnih obveznosti iz naslova morebitnega doplačila ali vračila dohodnine na podlagi nagrajenčeve letne dohodninske odmere.

Za razlago teh pravil sodelovanja v nagradni igri sta pristojna člana komisije Organizatorja. Odločitev Organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Pravila pričnejo veljati s pričetkom nagradne igre, to je s 20.6.2020.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil sodelovanja v nagradni igri, če to zahtevajo razlogi tehnične ali poslovne narave. O spremembah pravil sodelovanja v nagradni igri bo Organizator sodelujoče v nagradni igri obvestil na svoji spletni strani.

Ljubljana, dne 20.6.2020

 

J in P d.o.o.,

Direktor Dragan Jeremić

CUSTOMER SUPPORT

INFO: 

info@kinetic-reactor.com

++386 (0) 31 528 515

HEAD OFFICE

Home product

J in P d.o.o.

Ljubljanska cesta 4a

1295 Ivančna gorica

Slovenia-EU

info@kinetic-reactor.com

++386 (0) 31 528 515

HEAD OFFICE

Pro product

InnTe, inovativne tehnologije d.o.o.
Cesta na postajo 74,
1351 Brezovica pri Ljubljani
Slovenia

pro@kinetic-reactor.com

+386 (0) 41 712 190

Privacy Preference Center